Tjänster

Vi tillverkar lastväxlarflak av högsta kvalitet

Vi erbjuder våra kunder smarta och kostnadseffektiva lösningar inom lastväxlarflak och containrar och vi sköter all tillverkning på egen hand. Det borgar för kvalitet in i minsta detalj och det gör att vägen från beställning till leverans blir avsevärt mycket kortare.

Vilket typ av lastväxlarflak behöver du? Vi kan idag erbjuda följande alternativ, men skulle något saknas så är det bara att höra av dig till oss så ser vi över om det är möjligt att hjälpa dig. Vi älskar nya utmaningar och tar oss gärna an nya spännande projekt.

 • Lämflak.
 • Täckta lastväxlarflak.
 • Slamflak.
 • Spannmålsflak.
 • Maskinflak.
 • Kranflak.
 • Grus, schakt och bergflak.
 • Gräsflak.
 • Balflak.


En sak som skiljer oss från andra tillverkare av lastväxlarflak och containrar är att vi låter två stycken policys löpa som en röd trån genom vår verksamhet. Om vi tittar närmare på dessa så kan vi ge dig som kund en bild av hur vi arbetar och varför du ska välja att låta oss sköta tillverkningen av den produkt du behöver:

Miljöpolicy:

Vår miljöpolicy är vårt viktigaste styrinstrument. Vi ska påverka miljön så lite som möjligt och vi vill visa att det är möjligt att kombinera en tanke på miljön med effektiva jobb. Vi anser att ett effektivt miljöarbete i det långa loppet kommer att bära frukt - både för vår egen verksamhet och för hela vår jord.
 • Vi hushåller med resurser och minimerar alla restprodukter.
 • Vi gör rätt redan från början.
 • Vi ställer krav även på andra att bidra med ett mer aktivt miljöarbete - exempelvis på våra leverantörer.
 • Vi ser till att det finns kunskap om miljöarbete i varje led. Från ledningen ner till varje enskild anställd.
 • Vi transporterar våra produkter på effektivaste sättet.


Kvalitetspolicy.

Vi strävar efter nöjda kunder som blir återkommande sådana. Man ska välja våra produkter av skäl som att de håller högsta kvalitet, att de levereras enligt överenskommelse, att vi ger överlägsen service och håller en hög effektivitet.
 • Vi strävar efter att aldrig göra fel.
 • Vi gör rätt redan från början av tillverkningen - det kräver en planering på detaljnivå.
 • Kvalitet ska finnas i varje led.
 • Vi vill ständigt förbättra oss och ta nya steg.
 • Vi sköter reklamationer på ett snabbt och effektivt sätt där kunden påverkas minimalt.
 • Vi har kunniga, utbildade ledare och medarbetare.
När du behöver lastväxlarflak